Swinno - Swedish Innovations 1

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 4 537 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - september 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02031

Statistik för sidan