Swinno - Swedish Innovations 1

Diarienummer 2008-02031
Koordinator Lunds universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 4 537 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - september 2013
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.ekh.lu.se