SWIM+

Diarienummer 2014-01440
Koordinator BIOPTECH AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2014
Status Avslutat