Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII Baden 26 september

Diarienummer
Koordinator SYSARB AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att skapa kontakter och bli inspirerade. Båda delarna uppfylldes och vi har sedan besöket i Baden satt oss vid ritbordet och påbörjat arbetet för att ta nästa steg i vår produkt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utfallet var att påbörja vår förstudie vilket vi gjort!

Upplägg och genomförande

Nu har vi påbörjat ett genomföra marknadsundersökning om vårt projekt kan komma att bli intressant på den marknad vi är verksamma inom. Hitintills har mottagandet varit mycket positivt!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 september 2019

Diarienummer 2019-04683

Statistik för sidan