Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

SWII Baden 26 september

Diarienummer
Koordinator ENERYIELD AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med resan var att initiera och etablera initial kontakt för ett potentiellt pilotprojekt. Eneryield lyckades på konferensen komma i kontakt med ett flertal relevanta personer, och därmed är första kontakt gjord och en diskussion har inletts. Mötena på plats i Baden gick bra och Eneryields teknik väckte stort intresse. Således kommer diskussionen fortsätta och fler möten hållas, fram emot ett möjligt pilotprojekt, vilket var målet med resan.

Resultat och förväntade effekter

På konferensen fick Eneryield möjligheten att presentera sin innovation för flera kompetenta och relevanta personer. Personer med stort tekniskt kunnande, kapabla att utmana Eneryields idé och teknik. Diskussionerna blev lyckade och ett steg framåt gentemot framtida applicering togs därmed. Det tycks finnas ett behov av Eneryields teknik, som innebär en mer optimerad styrning av hårdvara och därmed effektivare kompensering.

Upplägg och genomförande

Eneryield anlände sent den 25:e september. Dagen därpå tog teamet på fem personer sig till Baden och konferensen. Väl där deltog man i seminarier hållna av flera stora marknadsaktörer. Eneryield presenterade också sin innovation på scen. Pitchen var mycket lyckad. Resten av dagen ägnades åt ett tiotal möten, flera lyckade, som resulterade i fortsatt kontakt och uppföljning. Den 27:e september reste teamet tillbaka till Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019

Diarienummer 2019-03564

Statistik för sidan