Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SWII Baden 26 September

Diarienummer
Koordinator Synthetic Data Solutions AB
Bidrag från Vinnova 5 249 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att presentera företaget på SWII Baden, och då samtidigt möta och etablera kontakt med potentiella samarbetspartners och framtida kunder. Detta mål uppfylldes och nya kontakter har etablerats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Långsiktigt hoppas vi att detta skall leda till gemensamma projekt med, och försäljning till, någon av dessa nya kontakter. Konkret utfall är dock för tidigt att säga.

Upplägg och genomförande

Vårat upplägg var huvudsakligen baserat på SWII Badens schema. Något vi kunde lagt mer tid på är research om dem andra deltagarna och att anpassa "one pager" till deras potentiella behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019

Diarienummer 2019-03493

Statistik för sidan