SWELL (Swedish Verification and Validation Excellence)

Diarienummer 2010-02609
Koordinator Blekinge tekniska högskola - Sektionen för datavetenskap och kommunikation, Karlskrona
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla forskarskolan SWELL till en nationell innovationsmotor för verifiering och validering (V&V) av programvara. SWELL skall både skapa innovationer, stödja införandet och användandet av dem i näringslivet, samt hjälpa företag och organisationer att utbyta och omsätta kunskap om/inom VoV både med varandra och med den akademiska världen. Till skolan skall doktorander antas som skall ges en bredare kunskap inom V&V, men som också skall ha kunskap om kreativitet och innovationer samt entreprenörs- och intraprenörsskap. Skolans forskare och doktoranderna skall ha utbyte med de bästa innovationsmiljöerna inom V&V internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet väntas leda till: att fler doktorander antas och examineras inom V&V-området att dessa doktorer har en bredare kunskap inom V&V och därmed kan verka för breda lösningar på industrins problem att dessa doktorer har kunskap om innovation och entreprenörsskap och vet hur man inte bara kan skapa innovationer utan också hur de kan omsättas i praktiken för att förbättra produkter och processer i näringslivet närmare samarbete och utbyte mellan akademin och företagen, samt mellan företagen samt mellan svenska och de internationellt bästa forsknings- och innovationsmiljöerna att svensk V&V uppmärksammas internationellt

Upplägg och genomförande

Forskarskolan baseras på fyra befintliga och starka forsknings- och innovationsmiljöer och kommer utveckla och samordna deras verksamhet för att uppnå projektets mål. Vi kommer att vidareutveckla en gemensam forskarstudieplan, anpassa och utveckla kursutbudet, utveckla nya kurser i kreativitet, innovation och entreprenörsskap, hålla sommarskolor och innovation workshops där akademi och företag utbyter erfarenheter och lösningar, besöka och samarbeta med internationellt starkaste miljöerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.