SWElife Nationellt införande av sjukvårdsintegrerad biobankning av blod och annan vätska

Diarienummer 2015-06433
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 5 195 500 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att stödja införandet av en nationell modell för en integrerad insamling och hantering av vätskebaserade prov för forskning i rutinsjukvårdens infrastruktur.

Förväntade effekter och resultat

Att förverkliga en nationell standardisering av hantering av blodprov och andra vätskebaserade prov, med ett förenklat arbetsflöde för alla inblandade. Det kommer att ge bättre tillgång till högkvalitativt material för biobankning och forskning med förbättrade möjligheter för forskare att beställa prover och genomföra studier baserade på material från hela landet.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet är indelat i delsteg som innebär: Steg 1: Sjukvårdsintegrerad biobankning - manuell hantering Steg 2: Sjukvårdsintegrerad biobankning - automatiserad hantering Steg 3: Regionalisering av provdata genom anslutning till regionalt LIMS (Laboratorieinformationssystem för vård och forskning) Steg 4: Nationalisering av provdata genom anpassning till nationellt LIMS

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.