Swelife Hands-on Sthlm/ÖMS

Diarienummer 2017-03323
Koordinator Lunds universitet - LUIS - Lunds Universitets Innovationssystem
Bidrag från Vinnova 1 315 420 kronor
Projektets löptid februari 2017 - januari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är korta tiden från idé till innovation till nytta för både individer och samhälle. Stärkt kompetens och kvalitet hos projekten för att öka möjligheterna till ny finansiering och förkorta tiden från idé till implementering. Huvudmål: 1.Optimera utnyttjandet av befintlig kompetens och infrastruktur genom nationell samverkan över olika sektorer och på så vis involvera hela Life Science-ekosystemet i Sverige. 2.Förbättra möjligheterna för tidiga innovationsprojekt inom life science att få finansiering.

Förväntade effekter och resultat

Arbetet stöder Swelifes effektlogik och effekten ”Strengthened knowledge, competence and capability within the life science ecosystem”.

Planerat upplägg och genomförande

1)Mobilisera innovationsaktörer i regionen, identifiera relevanta innovationsaktörer, kontinuerligt informera relevanta aktörer om utlysningar (och annat inom Swelife som de bör veta) 2)Stödja Swelife i processutveckling av "Swelife hands-on” utnyttja befintliga infrastruktursatsningar inom utlysningar 3)Samordna Swelife hands-on processen inom regionen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.