Swedish Secretariat for Environmental Earth System sciences

Diarienummer
Koordinator KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA - Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences
Bidrag från Vinnova 2 627 397 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02645

Statistik för sidan