Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Swedish Paediatric Diabetes Trial Network

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Inst för klinisk och experimentell medicin
Bidrag från Vinnova 524 662 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt mål är att stimulera till och underlätta så att fler kliniska studier genomförs när det gäller diabetes hos barn och ungdomar, och att svenska barndiabetesteam blir mer motiverade och får bättre förutsättningar att delta. Vi har skapat ett nätverk, SWEDIABNET, som redan under sitt första år påtagligt har ökat medvetenheten om betydelsen av kliniska studier, och vi har genom utbildning bl.a. i Good Clinical Practice förbättrat förutsättningarna. En hemsida är i det närmast klar som också kommer att hjälpa oss nå målet- Dock krävs att SWEDIABNET förblir ett långvarigt projekt.

Resultat och förväntade effekter

Vi kan inte redan nu visa att SWEDIABNET åstadkommit fler kliniska studier inom pediatrisk diabetologi, men vi har medvetandegjort barndiabetesteamen om behovet av klinisk forskning, vi har identifierat vilka problem man upplever som förhindrat deltagande i studier, vi har bidragit till att lösa en del problem genom att genomföra utbildning i Good Clinical Practice, och vi är på god väg att via en högkvalitativ hemsida öka information och motivera till studier både bland patienter/föräldrar/allmänheten och barndiabetesteamen. Genom fortsatt långsiktigt arbete når vi målen.

Upplägg och genomförande

SWEDIABNET har en koordinator och en styrgrupp, som möts emellanåt och har regelbundna telefonkonferenser. En enkät till barndiabetesteam identifierade deras problem. Två nationella möten har genomförts med presentation av kliniska studier och utbildning i Good Clinical Practice (GCP) ( Steg 1). En hemsida både för patienter/föräldrar/allmänheten och barndiabetesteamen öppnas våren 2018. Steg 2-utbildning i GCP planeras och upprepning av Steg 1. Arbetet stärker evidensbaserad vård, bidrar till utveckling och innovation och stärker Sveriges ställning internationellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04190

Statistik för sidan