Swedish Medtech FoU undersökning 2012

Diarienummer 2012-04428
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - Swedish Medtech
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att göra en kartläggning av medicintekniska företag som bedriver forskning och utveckling i Sverige. Kartläggningen skulle beskriva omfattningen av den forskning och utveckling som bedrivs i svenska medicinteknikföretag, vilken typ av forskning och utveckling som bedrivs och hur företagen upplever förutsättningarna och utmaningarna för att bedriva forskning och utveckling i Sverige.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en kartläggning av 271 medicintekniska företag som bedriver forskning och utveckling i Sverige samt en undersökning med 58 av dessa företag. Resultaten beskriver demografi, trender och utmaningar i industrin och sammanfattas i rapporten ´Medicintekniska företag med forskning och utveckling i Sverige´. Kartläggning bidrar till en överblick och branschförståelse som är viktig för Swedish Medtech, Vinnova och andra organisationer som arbetar med att främja medicinteknisk forskning, utveckling och innovation.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen av medicintekniska företag med forskning och utveckling i Sverige genomfördes i flera steg. Företag identifierades primärt genom sökningar med relevanta SNI 2007 koder i Nordic Business Key samt genom Vinnovas databas över medicintekniska företag. Ytterligare enstaka företag identifierades genom besök på inkubatorers och forskningsparkers hemsidor. För att beräkna exportvärdet användes SCB data. Totalt 271 medicintekniska företag identifierades i kartläggningen. 202 företag kontaktades för att delta i en enkät och 58 svarade (svarsfrekvens 29 %).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.