Swedish-Brazilian Research and Innovation Centre

Diarienummer 2011-03593
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Definiera projekt tilsammans med deltagare bl.a. från staden Sao Bernardo do Campo och den lokala vattendistributören.

Resultat och förväntade effekter

Skapa en isolerad testmiljö där man kan simulera olika vattenkvalitéer.

Upplägg och genomförande

Skapa en isolerad testmiljö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.