SwedenBIO Science Forum - hosted by Karolinska Institutet

Diarienummer 2010-02817
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2011
Status Avslutat