Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership & Innovation in Higher Education (CALIE)

Diarienummer 2018-04448
Koordinator Lunds universitet - Lunds universitet, Externa relationer
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att initiera ett internationellt utvecklingsprojekt i samarbete med flera framstående universitet på den amerikanska västkusten. Utvecklingsprojektet ska leda till erfarenhetsutbyte, bidra till strategiskt samarbete och stärka svenska universitet och högskolor i fråga om förnyelse av högre utbildning och akademiskt ledarskap. Viktiga fokusområden är hållbar utveckling och livslångt lärande. Målet med detta projekt är en överskommen plan för utvecklingsprojektets verksamhet och för ansökan till Vinnova om finansiering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en förstudie och ansökan om finansiering för det fortsatta arbetet samt i en ömsesidig förståelse för det fortsatta utvecklingsprojektet i fråga om syfte, fokusområden, aktiviteter, tidsplan och budget. Därigenom stärks förutsättningarna för ett välfungerande samarbete mellan de svenska och amerikanska parterna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet koordineras av Lunds universitet och hanteras av en heltidsanställd projektledare (PL). Arbetets leds av en styrgrupp bestående av prorektorerna vid Lunds universitets (huvudansvarig), Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Vid respektive lärosäte finns administrativt ansvariga personer. PL ansvarar för att utveckla projektplanen, projektansökan till Vinnova samt för kontakter gentemot universiteten i Sverige och USA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.