Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2017

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Sweden-US Entrepreneurial Forum är att stimulera diskussion och tankeutbyte mellan entreprenörer, policymakare, finansiärer och akademiker från såväl Sverige som USA.

Resultat och förväntade effekter

Forumet 2017 genomfördes i Stockholm. Forumet tillsammans med några mindre aktiviteter samlade uppemot 200 deltagare. Huvuddelen av deltagarna kom från privat sektor. Forumet i Stockholm finns som webb-TV. Dessutom kommer en en artikel om forumet i tidningen Entré, nummer 4/2017.

Upplägg och genomförande

Grundformatet för forumet är en dag med talare och paneldiskussioner. Deltagarna uppskattar möjligheten att kunna interagera med de amerikanska talarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2017

Diarienummer 2017-05132

Statistik för sidan