Sweden-U.S. Entrepreneurial Forum 2011

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 315 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Sweden-US Entrepreneurial Forum är att stimulera diskussion och tankeutbyte mellan entreprenörer, policymakare, finansiärer och akademiker från såväl Sverige som USA.

Resultat och förväntade effekter

Forum genomfördes i Stockholm, Umeå och Göteborg. Forumen tillsammans med några mindre aktiviteter samlade 650 deltagare. Huvuddelen av deltagarna kom från privat sektor. Forumet i Stockholm finns som webb-TV. Dessutom finns en artikel om forumet i tidningen Entré, nummer 3/2011.

Upplägg och genomförande

Grundformatet för forumet är en dag med talare och paneldiskussioner fungerade bra på samtliga orter. Deltagarna uppskattar möjligheten att kunna interagera med de amerikanska talarna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.