Sweden ScienceNet 2.0 (SSN2.0)

Diarienummer 2007-03466
Koordinator STIFTELSEN VETENSKAPSSTADEN - Stockholm Science City / Vetenskapsstaden
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat