Sweden Robot Hack

Diarienummer 2014-05818
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Genomförandet av Sweden Robot Hack innebar att talanger från bl.a. Eskilstuna, Västerås (MDH), Stockholm (KTH) deltog. Kompetensmixen bland de anmälda bidrog till syftet att stimulera till innovation genom branschglidning och tillämpning av lösningar och modeller från IT, t.ex. dataspelsbranschens användargränssnitt. Tävlingen innehöll kvalificerade utmaningar inom automation genom att använda industrirobotar, tillämpa röststyrning, bildanalys, och plock- och staplingsmoment.

Resultat och förväntade effekter

Genomförandet av Sweden Robot Hack är det främsta och förväntande resultatet som påvisar ett fungerande tävlingskoncept och lösningar på konkreta automationsutmaningar. Resultatet indikerar några långsiktiga effekter; ökad öppenhet för robotlösningar bland SMF genom företag som t.ex. deltog i juryn (se http://swedenrobothack.se/jury ) ökat intresse från talanger med bakgrund inom programmering för automations- och robotbranschen, genom de 8 anmälda lagen (se http://swedenrobothack.se/lag )

Upplägg och genomförande

Sweden Robot Hack har skapat engagemang hos flera målgrupper. Med olika medarrangörer bestämdes tävlingskonceptet (se http://swedenrobothack.se/uppdraget ). Tävlingens hemsida har nått en bredare publik med nyhetsbrev och information (t.ex. http://robotnyheter.se/2015/02/16/sweden-robot-hack-i-eskilstuna-9-10-maj/ , http://www.verkstaderna.se/kategorier/alla/de-vann-sweden-robot-hack/ ). En viktig målgrupp är talanger med ICT-bakgrund som lockades att delta lagvis i tävlingen.

Externa länkar

Sweden Robot Hack

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.