Sweden meets France

Diarienummer
Koordinator IMMUNOVIA AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Externa länkar