Sweden meets France

Diarienummer
Koordinator IMMUNOVIA AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04610

Statistik för sidan