Sweden meets France in Paris

Diarienummer 2012-04271
Koordinator Biovica International AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - februari 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013

Externa länkar

Programbeskrivning av mötet