Sweden-Japan Foundations basic activities 2011

Diarienummer 2010-02800
Koordinator Sweden-Japan Foundation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat