Sweden-Japan Foundations basic activities 2010

Diarienummer
Koordinator Sweden-Japan Foundation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01476

Statistik för sidan