Sweden-Japan Foundation samarbete med Japan 2013

Diarienummer 2013-05533
Koordinator Sweden-Japan Foundation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat