Sweden-Japan Foundation samarbete med Japan 2012

Diarienummer
Koordinator Sweden-Japan Foundation
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04127

Statistik för sidan