Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sweden brazil innovation weeks

Diarienummer
Koordinator African Magic Group AB - African Magic Group
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

The idea is to explore both nanocellulose and lignin properties on organic hair and skin products and in packaging.

Resultat och förväntade effekter

To create a 100% biodegradable circular business model by the use of bio-waste from the ingredients of our organic and natural hair and skin products.

Upplägg och genomförande

A call between African Magic, RISE and SENAI shall be schedule asap for the alignment of an action plan for the development of the project proposal.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 september 2019

Diarienummer 2019-04565

Statistik för sidan