Swedage

Diarienummer 2013-05564
Koordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Vårdalstiftelsen
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat