SweBra Parks & Incubators (Brasilien)

Diarienummer
Koordinator Mjärdevi Science Park Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - april 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01875

Statistik för sidan