SweBra Parks & Incubators (Brasilien)

Diarienummer 2010-01875
Koordinator Mjärdevi Science Park Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - april 2014
Status Avslutat