Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sveriges Chans?

Diarienummer
Koordinator J-Ord
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att berätta sanna historier om den nyfikna människans obändliga vilja att komma vidare och att förändra världen. Den skall visa hur små idéer kan leda till stora företag, men också hur stora upptäckter kan glömmas bort. Projektet skall översätta och förklara fikonspråket kring både den senaste spektakulära spetsforskningen och de mekanismer som leder från den till nya företag. Och hindren för denna process. Målet är att skapa intresse och uppmärksamhet kring innovationsprocessen i det allmänna medvetandet och stimulera entreprenörsanda och framtidstro. Resereportagen skall belysa frågorna från olika geografiska punkter, men också från olika personliga perspektiv när det gäller de intervjuades ålder, position och arbete. Exempelvis; både unga forskare och äldre företagare - och tvärtom. Boken ska inspirera unga människor att söka sig utomlands ett tag och ge dem användbara råd och tips om hur.

Långsiktiga effekter som förväntas

Effekten av projektet skall bli att starta och underhålla en levande diskussion om forskning och innovationer, i bred mening, i samhällsdebatten. Särskild vikt läggs vid att väcka intresse för dessa frågor hos unga människor. Ett annat resultat av projektet är ett ökat intresse i svenska medias intresse för bevakningsområdet forskning och innovationer.

Upplägg och genomförande

Arbetet genonomförs enligt följande idsplan: Planering av av intervjuer och resor Insamling av material Bearbetning, redigering och skrivande Lansering och tryckning Resultatet redovisas: -Fortl�pande p� n�tet som blogg -I en film som kan s�ndas b�de via TV och finnas tillg�nglig p� n�tet -I intervjuer som s�nds som podcast och kan laddas ned -I artikelform i dagstidningar och i magasin - I boken med arbetsnamnet �Sveriges Chans?�

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04089

Statistik för sidan