Sverige det ledande rymdturimslandet

Diarienummer 2014-05856
Koordinator Swedish Space Travel Alliance - SUP46
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta är en innovationsagenda för banbrytande innovationer, tillämpad spetsforskning och ökad export genom satsning på rymdturism. Den visar hur Sverige på ett smart, effektivt och innovativt sätt kan skapa långsiktiga effekter genom att dra nytta av 60 år som ledande europeisk rymdnation, 100 år som industriell föregångare och sin position som miljöpionjär. Sverige har förutsättning att bli ett ledande rymdturismland med världsunika upplevelser, relaterade tjänster, utbildning, forskning och tekniköverföring som kan accelerera industrier och verksamheter på jorden.

Resultat och förväntade effekter

Medverkande aktörer i agendan förespråkar fortsatta satsningar på utvecklingen av bemannad rymdfart och rymdturism med plattformar för ett förstärkt samarbete mellan rymdindustrin, flygindustrin och turismindustrin. Genom offentlig uppbackning och framför allt ett tydligt ägarskap i regeringen kan Sverige realisera potentialen inom en högteknologisk och innovativ miljardindustri och positionera sig på världskartan som det ledande rymdturismlandet som attraherar världsledande rymdoperatörer, besökare, talanger och investeringar till Sverige.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett i samverkan med aktörer inom näringsliv, offentlig sektor samt forsknings- och innovationsutövare; från besöksnäring, rymdindustri och närliggande branscher. En arbetsgrupp har träffats regelbundet. Ett 60-tal partners och nyckelpersoner har medverkat i tre workshops för att utforska omvärld, vision och strategier. Runt 30 intervjuer har genomförts och via en plattform för kollaborativ innovation har en bredare medverkan ägt rum. Potentialanalysen bygger på sekundäranalys av befintliga källor i kombination med intervjuer och diskussioner i grupperna.

Externa länkar

En hemsida där innovationsagendan kan laddas ned i syfte att göra den tillgänglig för intressenter och intresserade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.