Svenska Uppfinnareförenigen 2013

Diarienummer 2012-04418
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 2 150 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att förstärka föreningens förutsättningar för ett förbättrat och utökat samt kompletterande rådgivnings - och informationsflöde till uppfinnare och innovationsföretag så att dessa dels når fram till olika stödåtgärder, finansiärer, mfl. Under 2013 har detta förbättrats dels genom tillkomsten av och en ökad samverkan inom ´Aktörsrådet´ dels genom en fortsatt planering och påbörjat genomförande av IRT- programmet (Innovation för Regional Tillväxt)

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har inneburit utökade kontakter och informationer till målgruppen med förväntade effekter av ett större flöde av idéer som marknadsmässigt kan exploateras.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har skett en aktivt utökat samverkan med närliggande och kompletterande organisationer i samverka med föreningens lokalkontor med syfte att dels förstärka information och rådgivning till uppfinnare och småföretagare dels att verka för generella förbättringar för utveckling av uppfinnings- och innovationsföretag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.