Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Svenska Livsmedel i H2020 fas 2

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 857 465 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet hade två syften. Det ena var att påverka H2020 systemet för att säkerställa att svenska FoI-prioriteringar inkluderades. Detta innebar att identifiera svenska FoI-prioriteringar, vilket inte nåddes då andra aktörer drev en process med detta syfte. Projektet har bidragit till att det svenska engagemanget har upprätthållits, dock inte ökat. Ett mål var utökade kontakter med nordiska plattformar och EC. Kontakter togs men gav inget resultat. Det andra syftet var att öka svenskt deltagande i H2020-projekt. Målet var att informera aktörer och sänka trösklar, vilket nåddes.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste resultaten var att vi identifierade fler svenska aktörer som är aktiva inom H2020. Detta ger möjligheter att öka det svenska deltagandet, då tidigare erfarenheter sänker trösklar och fungerar som inspiration för andra. Vi kunde bibehålla svenskt engagemang inom påverkansforum på EU nivå. Detta är en bra start på ökad påverkan framöver. De upparbetade nätverken inom Sverige, Norden och till viss del EU kan användas mer effektivt med den FoI-agenda som tagits fram inom Sweden Food Arena (detta skulle göras inom projektet men blev obsolet pga av Arenans tillkomst)

Upplägg och genomförande

Projektplanen fick tidigt ändras pga Sweden Food Arenas tillkomst, då vår ambition att identifiera svenska FoI-behov togs över av Arenan. Dessutom tog Arenans process mer tid vilket innebar att vi inte hade tillgång till prioriteringarna förrän sista halvåret av projektet. Projektet var komplicerat att genomföra. Många aktörer i spel, nationellt och internationellt, med olika agendor. EC var mycket upptagna med det kommande FP, Food-KICen var i uppstart. Nationellt hände mycket som innebar att vårt projekt hamnade i kläm. Sammanfattningsvis var det inte ett lyckat projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-00988

Statistik för sidan