Svenska demonstratorn för miljövänlig flygmotor

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 63 130 000 kronor
Projektets löptid juli 2006 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00091

Statistik för sidan