Svensk Tillväxtbarometer

Diarienummer 2013-05199
Koordinator Stiftelsen Blue Institute
Bidrag från Vinnova 6 360 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Svensk Tillväxtbarometer syftar till att främja förståelsen för hur förutsättningar för tillväxt påverkar näringslivets strategiska handlingsutrymme. Konceptet och forumet har funnits sedan 1997 och tjänat näringslivet genom att tidigt sätta fingret på de faktorer som kommer att påverka tillväxtförutsättningarna internationellt. På så sätt utgör Svensk Tillväxtbarometer en virtuell och delad analysfunktion för företag.

Resultat och förväntade effekter

Mål var att fortsätta vara en mötesplats för att diskutera förutsättningarna för tillväxt samt ha ett publikt genomslag, med en vidgad målgrupp och utökad fakultet, samt regelbundna publikationer av utblickar och tematiska rapporter, för att stärka bidraget till forskning kring hållbar tillväxt.

Upplägg och genomförande

Verksamhet utgår från (1) regelbundna möten inom Industrigruppen samt (2) en analysprocess inom fakulteten. Industrigruppen består av företag som ger sin bild av marknadsutvecklingen samt de breda drivkrafterna och motkrafterna för tillväxt. Fakultetens roll är att fånga upp dessa drivkrafter i teman och dessutom kritiskt granska befintliga analyser och prognoser. Syntesen sammanställs i rapporter som publiceras och kommuniceras i ett öppet seminarium samt genom en hemsida.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.