Svensk Tillväxtbarometer

Diarienummer 2010-01348
Koordinator Blue Institute AB
Bidrag från Vinnova 3 558 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - december 2012
Status Avslutat