Svensk KIC-satsning inom värderadderande produktion

Diarienummer 2014-03203
Koordinator Teknikföretagens Service i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 540 401 kronor
Projektets löptid juni 2014 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att samla och stödja svenska aktörer i arbetet med en pan-europeisk "Knowledge and Innovation Community" (KIC) för "Value-Adding Manufacturing" (AVM), finansierad av European Institute of Technology (EIT). Ansökan skickades in av det europeiska konsortiets 50 medlemmar i juli 2016. I november 2016 fattade EIT beslut om att inte godkänna ansökan, trots att det endast fanns en ansökan inskickad. Trots att ansökan avslogs så bedömer vi att erfarenheter och indirekta effekter av arbetet var framgångsrika.

Resultat och förväntade effekter

Projektmålet var att svenska aktörer skulle ingå i en framgångsrik ansökan om en pan-europeisk "Knowledge and Innovation Community" (KIC) för "Value-Adding Manufacturing" (AVM) hos European Institute of Technology. Delmål var att samordna de svenska aktörerna i en ansökan på europeisk nivå samt lyfta fram Sveriges styrkor inom produktionsområdet i ett europeiskt sammanhang. Huvudmålet med projektet uppfylldes inte, EIT godkände inte den enda inskickade ansökan. Delmålen uppfylldes relativt väl och skapade omfattande erfarenheter.

Upplägg och genomförande

Arbetet med KIC-ansökan var svårförutsägbart och dynamiskt över projekttiden. Förutsättningar och uppgifter ändrades ofta på konsortienivå. Stora inslag av politik och konflikter störde processerna. Sverige lyckades undvika konflikter och kunde bidra till konsortiet baserade på instrumenten i det svenska programmet Produktion2030 samt viss diplomati. Sverige utsågs som koordinator för den norra gruppen. En viktig erfarenhet är att balansen av bredden och djupet i engagemang hos industri och forskningsaktörer är viktig för att både engagera och inte skapa besvikelse.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.