SVALLVÅG: Sverige - alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling

Diarienummer 2012-01935
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Lighthouse
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med Svallvåg var att ta fram en nationell forsknings- och innovationsagenda för det svenska maritima klustret. Detta mål har Svallvåg nått och även uppnått bred uppslutning bland deltagande aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Agendan Svallvåg visar vikten av att skapa ett strategiskt innovationsområde för den maritima näringen. Utfall: Deltagare i Svallvåg, samt övriga intresserade aktörer, avser att med utgångspunkt i Svallvåg och andra satsningar gå in med en ansökan för att skapa ett strategiskt innovationsområde under hösten 2013.

Upplägg och genomförande

Agendan Svallvåg har tagits fram i en öppen process med bred förankring i det svenska maritima klustret. Stort fokus har behövt läggas på att skapa en samsyn kring agendans inriktning och omfattning, vilket också har medfört en förlängning av projektet. Slutligen har processen lett till en ökad nationell samsyn vilket har öppnat för nya möjligheter och projekt mellan aktörerna inom Svallvåg som stärker det svenska maritima klustret.

Externa länkar

Hemsida med blogg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.