Svällande polymermaterial för medicinteknisk applikation

Diarienummer 2012-01824
Koordinator Nordic Med-com AB - Nordic Medcom AB
Bidrag från Vinnova 129 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - november 2012
Status Avslutat