Sustainable Freight and Logistics in a Nordic Context

Diarienummer
Koordinator NordForsk
Bidrag från Vinnova 5 490 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04717

Statistik för sidan