Supporting Hearing in Elderly CItizens (SHiEC)

Diarienummer 2014-03238
Koordinator COCHLEAR BONE ANCHORED SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 786 860 kronor
Projektets löptid maj 2014 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektgruppen på CBAS har fokuserat på att utröna äldre Baha-användares behov för att säkerställa vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid utveckling av digitala tekniska hjälpmedel såsom webbsidor och Appar, som kan bidra till att öka den självständiga hanteringen av hörsel och hörselimplantat. Vissa uppgraderingar av Appen har genomförts (uppgradering av ikoner och datalogging) medan senare resultat har sammanställts för att utgöra grund för kommande uppgraderingar. Även datalogging, internetbaserad audionomkontakt och en inställningsguide har utvärderats.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: - Uppgradering av datalogging i Appen - Uppgradering av programikoner i Appen - Underlag för nya funktioner i Appen - Underlag för att optimera användbarhet och användarvänlighet i Appen - Underlag för att förbättra inställningsguiden till Appen - Antydan till skilda behov mellan målgrupperna (CI-användare och Baha-användare) Förväntade effekter: - En mer användarvänlig och användbar App efter uppgradering - En mer användarvänlig inställningsguide efter uppdatering - Fler äldre App-användare efter att ha anpassat såväl App som inställningsguide

Upplägg och genomförande

Det har varit en regelbunden kontakt mellan samtliga samarbetspartners i SHiEC-projektet och även möjlighet till informella möten för diskussioner och frågor som uppstått under projektets gång. Samtliga deltagare har bidragit i projektet och det har varit flera givande diskussioner som fört projektet framåt. Eftersom det tidigt i projektet framkom att Baha-användares och CI-användares behov skiljer sig åt, övergick arbetet på CBAS till att utvärdera och anpassa en existerande App medan övriga projektpartners fokuserade på att utveckla en digital hälsoplattform.

Externa länkar

SHiEC-projektets webbsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.