Superstarka kinematiska kompositleder

Diarienummer 2013-05524
Koordinator R-IDEA AB
Bidrag från Vinnova 1 005 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målsättningen för projektet var att utveckla och tillverka leder och lager i kolfiberkomposit som är lättare och styvare än allt annat på marknaden per viktenhet och med fördelar som exempelvis större öppningsvinkel hos kulleden. Lederna ska vara självsmörjande. Tillverkningen ska ske i ett steg och de ska kunna tillverkas och säljas till ett konkurrenskraftigt pris. Tester utförda i projektet har visat att de utvecklade produkterna har dessa egenskaper. Den extremt låga vikten gör att produkterna kan användas inom flera områden där låg vikt är kritisk, exempelvis inom robotik och flygindustri.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett fram till att en patentansökan för leder och lager i kolfiberkomposit har lämnats in. Ett godkännande av patentet förväntas kunnaerhållas under 2015. Projektet har fått ett erkännande genom attCorebons kolfiberleder blivit en av tre pristagare avInnovationspriset 2014 som utdelas av PwC och LU Innovation. Corebon har under projekttiden vuxit med 100 procent ochkommer efter projektet att inrikta sig mot marknadsföring och försäljning av produkterna under produktkategorin Modular Components, för bygga fasta och rörliga strukturer med standardprodukter.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i en iterativ process där lederna designades och prototypformar och produkter tillverkades. Prototyper har testats (material- ochapplikationsprovning) gentemot relevanta specifikationeroch resultatet av testerna har utgjort indata till nästa generation prototyper.När specifikationerna uppnåtts hos en prototyp togs parametrar fram för automation av tillverkningen.

Externa länkar

Beskrivning av Corebons produkter där kinematiska leder och lager är två av produkterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.