Superfunktionella egenskaper för högfrekventa tillämpningar, genom att silver belägga Rheo gjuten aluminium

Diarienummer 2013-01883
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 3 315 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en beläggningsprocess för telekommunikationskomponenter, som på ett kostnadseffektivt sätt förbättrar prestanda och minskar deras miljöpåverkan. Detta har uppnåtts genom användning av avancerad pulsad pläterringsteknik för beläggning av silver på komponenter gjutna med gjuttekniken rheocasting, som ökar kvaliteten på ytan hos aluminiumhöljena samt minimerar behovet av efterbehandling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har direkt resulterat i en prototyp för ett nytt telekomfilter. Inom kort förväntas detta leda till en ny produkt från Microdata. Resultaten från silverplätering har implementerats hos den österrikiska projektpartnern. Dessa resultat kommer också att förmedlas direkt till svenska ytbehandlingsföretag som är aktiva inom silverplätering av elektronik och telekomprodukter. Detta förväntas leda till besparingar och kvalitetsförbättringar i produktionen.

Upplägg och genomförande

För att effektivt kunna kombinera problemlösning med vetenskaplig förståelse så genomfördes projektet av ett konsortium med partners täckande hela kedjan från processutveckling till komponentdesign och -tillverkning. Genomförandet skedde i sju arbetspaket:

1. Projektledning

2. Specifikation och förberedelser av experiment

3. Modellering av bi-polär elektroplätering av 3D-objekt

4. Pulsplätering av silver i labbskala

5. Uppskalning av pulsplätering av silver

6. Materialanalys

7. Elektrisk och elektromagnetisk utvärdering av komponenter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.