Superconducting LED

Diarienummer 2015-04928
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknikvetenskap
Bidrag från Vinnova 1 799 695 kronor
Projektets löptid april 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-09-16

Syfte och mål

Vi siktade på att skapa ljusdioder baserade på nanotrådar med supraledande kretsar som sänder ut intrasslade fotoner. Projektet hade tre huvudkomponenter: tillverkningsteknikutveckling, optisk karakterisering av ljusdioden, och utveckling av effektiva enfotonsdetektorer för infrarött ljus. We har avklarat målet för att tillverka nanotrådsenheter som stödjer supraledning och vi har utvecklat enfotonsdetektorer för våglängder upp till fyra mikrometer. Nu pågår arbete med att tillverka ljusdioder från nanotrådarna och med att mäta deras optiska strålning.

Resultat och förväntade effekter

Nanotrådsbaserade Josephson-kontaktsenheter tillverkades och visade supraledande kritiska strömmar~100 nA. Enheterna försämrades dock snabbt. Vi arbetar nu med metoder för att göra dem mer stabila över tid. Tillverkningsavkastningen är fortfarande låg och förbättringar av processen behövs. Vi förväntar oss att nå de kvarvarande målen inom de kommande två åren. Även om ingen supraledande ljusdiod har tillverkats, så har den uppförda optiska uppställningen bidragit till en publikation angående kvantprickar samt andra projekt där publikationerna fortfarande förbereds.

Upplägg och genomförande

Fler källor av nanotrådar är av kritisk vikt. Även om uppförandet av mätuppställningen och utvecklingen av detektorerna avklarades tidigare än planerat så försenades projektet av brist på material. Processöverföringen till KTH tog också längre tid än väntat. Detta berodde delvis på en uppgradering av litografisystemet här på KTH, vilket resulterade i kortsiktiga förseningar men det kommer effektivisera kommande arbete. Fler delresulat bör ha inkluderats, oberoende av närhetseffekten, såsom mätningar av infraröda ljusdioder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.