Super Smart Water

Diarienummer 2014-04182
Koordinator CNet Svenska Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 89 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - september 2014
Status Avslutat