Suncool

Diarienummer
Koordinator CLIMATEWELL CORE TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00152

Statistik för sidan