Summering och spridning av lärande inom och genom KTH:s Entrepreneurial Faculty Project, EFP

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00582

Statistik för sidan