SUF 125 år

Diarienummer 2011-01979
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att fira SUFs 125-årsjubileum, lansera den Svenska Innovationsdagen samt presentera projektet Innovation för Regional Tillväxt, IRT. Ett 60-tal utställare från Sverige och utlandet var representerade i den 1000 kvm stora Innovationsmontern. Dessutom ställde VINNOVA, ALMI, PRV och Tillväxtverket ut. Många föredrag genomfördes av företag/organisationer. Utbildningen InnovationOnLine lanserades. SUFs nätverk för kvinnor, QUIS, firade 25 år. En matchmakingaktivitet genomfördes, där ett 30-tal uppfinnare gav 3-minuters presentationer.

Resultat och förväntade effekter

En enkät genomförs i november 2011för att utröna de utställande företagens inställning och resultat av utställningen. Av hittills inkomna svar är alla mycket positiva till sin medverkan och är intresserade att delta i kommande års utställningar.

Upplägg och genomförande

En projektgrupp utsågs för planering, finansiering samt genomförande av projektet. Ett stort antal företag, banker och organisationer kontaktades för att få finansiering samt deltagande i utställningen samt i de olika kringaktiviteterna, exempelvis jubileumsbuffén den 4 oktober.

Externa länkar

www.suf125.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.