Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Succinat med ökad cellpermeabilitet för behandling av mitokondriell sjukdom - effektstudie in vivo

Diarienummer
Koordinator NeuroVive Pharmaceutical AB
Bidrag från Vinnova 889 801 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa

Syfte och mål

Projektet, med det övergripande målet att utveckla en behandling för patienter med mitokondriella sjukdomar orsakade av bristande funktion i det första komplexet (CI) i mitokondriens elektrontransportkedja, har utvecklats från TRL3 till TRL4. Från att initialt varit inriktat på akut intravenös behandling har behandlingspotentialen under projektet utvidgats till kronisk oral administrering.

Resultat och förväntade effekter

En kandidat som uppfyllde stop/go-kriterierna från WP1-2 har framgångsrikt selekterats utifrån påvisad tolerabilitet in vivo samt leverans av succinat med efterföljande metabolism i centrala nervsystemet. Utvecklings- och affärsplan har ändrats där kronisk oral behandling ger en utvidgad potential för läkemedelskonceptet

Upplägg och genomförande

Samtliga planerade aktiviteter frånsett användandet av en genetisk modell (Ndufs4) har genomförts framgångsrikt enligt plan. Alternativa proof of concept studier har genomförts utanför Swelife-projektet. En registerstudie har genomförts av samarbetspartnern Children´s Hospital of Philadelphia i USA (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28442181), och diskussioner med patientorganisationer och behandlande läkare har genomförts vid workshops och konferenser för mitokondriella sjukdomar dit vi varit inbjudna (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29074296).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01360

Statistik för sidan