Styrning för innovation

Diarienummer 2017-04409
Koordinator GOVERNO AB - GOVERNO
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet Styrning för innovation är att - med utgångspunkt i resultat från tidigare utvecklingsarbete - få ökad kunskap och förståelse för hur olika styrsignaler inverkar på en organisations innovationsförmåga. Målsättningarna för projektet är dels att vidareutveckla befintliga metoder och att få ökad förståelse för hur styrningen kan utformas för att öka innovationsförmåga i organisationer, dels att sprida och nyttiggöra kunskap från både detta projekt såväl som tidigare genomförda projekt gällande styrning för innovation.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat är att projektdeltagarna får ökad kunskap, beredskap och medvetenhet för hur styrsignaler i organisationer utformas för att främja innovationsförmågan i organisationer. Genom att kommunicera resultaten från projektet, genom ett öppet seminarium, till liknande organisationer, forskare och intermediärer förväntas projektet inspirera och skapa medvetenhet hos en bredare publik.

Planerat upplägg och genomförande

Vi utgår från metodiken Action Innovation för att sprida och utveckla kunskap och erfarenheter kring styrning för innovation, vilket innebär att kunskapsutveckling sker genom ”andras blickar på oss och våra blickar på andra”. Projektet genomförs i en seminarieserie om fyra längre möten där deltagande organisationer primärt förvaltningar och bolag i Stockholms stad - successivt får ökad insikt i styrningens påverkan på organisationers innovationsförmåga. Mellan mötena besöker deltagarna varandras verksamheter för att fördjupa lärandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.