Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stylaero på Hannovermässan 2019

Diarienummer
Koordinator Stylaero AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Stylaero AB deltog på Hannovermässan 2019 för att lansera produkten/tjänsten "Stylaero magnetic tracking" internationellt med målet att hitta konkreta utvecklingsområden/produktionsproblem inom industrin där vår teknik av magnetisk positionerings kan vara användbar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av lanseringen har varit tillfredsställande med fler potentiella applikationsområden samt möjligheter till samarbeten med andra bolag.

Upplägg och genomförande

Upplägget med produktlanseringen var en "utmaning" i egen monter där besökarna fick komma in med positioneringsproblem inomhus samtidigt som vi visade potentialen av sensorfusion genom en video på vår produkt Stylaero magnetic tracking. Ett antal specifika problemområden kom in vilka emellertid behöver följas upp mer noggrant för att utvärdera potentialen i dem.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2019

Diarienummer 2019-01312

Statistik för sidan