StudyBee Chrome tillägg

Diarienummer 2016-01469
Koordinator STUDYBEE AB - SCHOOLMULE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - augusti 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

För att underlätta för läraren så har StudyBee nu gjort det möjligt att bedöma och ge återkoppling på Google Classroom baserat på kunskapskraven som Skolverket har för den svenska skolan, både på grundskole- och gymnasienivå. StudyBee Chrome tillägg som stöder detta lanserade vi den 18 augusti 2016.

Resultat och förväntade effekter

Tre veckor efter lansering hade vi cirka 5000 användare i vår databas. Dessutom har över 100 skolor anmält intresse av att använda vårt tillägg. Vårt tillägg kommer att spara cirka 3 timmar per lärare och vecka och hjälpa eleverna att nå sina mål i skolan. Vårt tillägg kommer även att sänka kostnaderna för huvudmannen då de klassiska lärplattformarna inte längre behövs. Med StudyBee sparar huvudmannen runt 150 000 kr per år.

Upplägg och genomförande

Vi specificerade i detalj hur vårt tillägg skulle fungera och hur det skulle se ut. Detta har vi sedan lagt ut på en extern konsultfirma för implementation. Detta gjorde vi för att påskynda utvecklingen, vi har dock hela tiden haft bra koll på koden. Vi har alla kompetenser som vi behöver i teamet. Detta var upplägget som vi beskrev i vår ansökan och som vi fullföljde enligt plan.

Externa länkar

Här är länken till tillägget på Chrome Web store.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.